آرتمن خودرو

ARTMAN OCTAIN BOOSTER

 

اکتان بوستر 300سی سی آرتمن

حجم 300cc.
بر پایه نیترو
افزایش تا 36 پوینت اکتان
تمیز کننده مسیر سوخت
تمیز کننده انژکتور
کاهش مصرف سوخت
بدون مواد خورنده
فاقد بنزن، تینر، زایلن، MEC  محصولات دیگراکتان بوستر

حجم 500cc
بر پایه نیترو
افزایش تا 36 پوینت اکتان
تمیز کننده مسیر سوخت
تمیز کننده انژکتور
کاهش مصرف سوخت
بدون مواد خورنده
فاقد بنزن، تینر، زایلن، MEC

N-300

حجم 4 لیتر.
بر پایه نیترو
اکتان 300
افزایش اکتان بنزین تا 114 واحد
بدون مواد خورنده
فاقد بنزن، تینر، زایلن، MEC


ARTMAN OCTANE BOOSTER


NITRO BASE


در ارتباط باشید

ایمیل آرتمن خودرو

info--luxurydesign-co--com


شماره تلفن

021-26759741


آدرس دفتر مرکزی
تهران - میدان هنگام